Sign In

For clients

Contact Pro Ideal Jobs - english

Do you wish to contact us? Please Please fill the contact form below and we will reply to you shortly.Str. Cometei, nr. 38b
Cluj-Napoca, Romania

(+40) 264 704 991

office@proidealjobs.com

1. Leasing, Administration and Payroll

Our team offers you a complete package of services that includes staff recruitment and staff leasing, which means outsourcing the administration and remuneration of the staff. The package consists in taking over our payment statements of your employees.

Thus, we would become a small department that would take the place of the Department of Payroll and Personal Administration within your company, but without increasing the number of current employees.

Pro Ideal Jobs team will be the one that will prepare all the payment statements, will prepare the payment forms and orders, will handle the monthly submission of mandatory declarations for the health, pension or social insurance fund, will prepare the centralizers but it will also handle the rest of the formalities necessary for the state authorities.

Due to our professionalism and our experience, your company will be released from all administrative tasks. The outcome? It will be the one you like! We are convinced that we will have a very good collaboration based on trust and transparency.

 • Recruitment, selection and placement of personnel according to the profiles transmitted by you;
 • Employment of employees through personnel leasing;
 • Administration and remuneration of employees;
 • Providing documentation and administrative procedures;
 • Calculation and payment of salaries, contributions and leave;
 • Preparation of monthly statements for social insurance;
 • Free consultancy in all matters of labor law.

1. Leasing, administrare si salarizare personal

Echipa noastră Pro iDeal Jobs vă oferă un pachet complet de servicii care cuprinde recrutare si leasing de personal, ceea ce presupene  externalizarea administrarii şi salarizarii personalului. Pachetul constă în preluarea pe statele noastre de plată a  angajaţilor dumneavoastră. Aşa, noi am deveni un mic departament ce ar ţine locul Departamentului de Salarizare şi Administrare personal din cadrul firmei dumneavoastră,  dar fără să măriţi numărul de angajaţi actuali.

Echipa Pro Ideal Jobs, va fi cea care vă va intocmi toate ştatele de plată, va pregăti formularele şi ordinele de plată, se va ocupa de depunerea lunară a declaraţiilor obligatorii pentru fondul de sănătate, de pensie sau asigurare socială, va pregăti centralizatoarele dar se va ocupa şi de restul formalităţilor necesare autorităţilor statului.

Datorită profesionalismului cât şi experienţei noastre, compania dumneavoastră va fi eliberată de toate sarcinile administrative. Rezultatul? Va fi unul pe placul dumneavoastră! Suntem convinşi că vom avea o colaborare foarte frumoasă bazată pe încredre şi transparenţă.

 • Recrutarea, selectarea şi plasarea de personal în funcţie de profilele transmise de către dumneavoastră;
 • Angajarea salariaţilor prin leasing de personal;
 • Administrarea şi salarizarea personalului angajat;
 • Asigurarea documentaţiei şi a procedurilor administrative;
 • Calculaţia şi plata salariilor, contribuţiilor şi a concediilor;
 • Pregătirea declaraţiilor lunare către asigurările sociale;
 • Consultanţă gratuită în tot ceea ce priveşte legislaţia muncii;

2. Recruitment and Selection

We take over the entire process of organizing the recruitment, starting with defining the job profile, establishing the candidate search strategies, creating the preliminary lists and continuing with the interviews. Also, we make the short list of candidates, the presentation of the agreed profiles, the direct scheduling of interviews with the employer and the process of collecting the interview feedback and follow-ups to integrate the candidate.

 • We have the necesary tools to reach directly the potential candidates;
 • We have rich knowledge about the Romanian labor market;
 • We assure you about the confidentiality throughout the recruitment process but also after its completion;
 • We guarantee only employees with verified references;
 • We have both the contacts and the necessary experience in recruiting top candidates;
 • We have the most diversified candidate evaluation tools;
 • We guarantee for each candidate delivered by Pro IDeal Jobs (If a candidate does not pass the work test or resigns, he will be replaced at no additional cost to another person).

2. Recrutare si selectare

Preluăm întreg procesul de organizare al recrutării, începâd cu definirea profilului postului, stabilirea strategiilor de căutare a candidaţilor, crearea listelor preliminare şi continuând cu susţinerea interviurilor, realizarea listei scurte a candidaţilor, prezentarea profilelor agreate, programarea interviurilor directe cu angajatorul,  feedback-urile interviurilor şi follow-up-urile pentru integrarea candidatului.

 • Avem instrumentele necesare să ajungem direct la potenţialii candidaţi;
 • Avem cunoştinţe bogate despre piaţa forţei de muncă din România;
 • Vă asigurăm confidenţialitatea pe întreg parcursul procesului de recrutare dar şi după terminarea acestuia;
 • Vă garantăm doar angajaţi cu referinţe verificate;
 • Deţinem atât contactele cât şi experienţa necesară în recrutarea candidaţilor de top;
 • Benefieciem de cele mai diversificate instrumente de evaluare a candidaţilor;
 • Garanţie pentru fiecare candidat livrat de către Pro iDeal Jobs (În cazul în care un candidat nu trece de proba de lucru sau demisionează va fi înlocuit fără alte costuri suplimentare cu altă persoană).

3. Looking for a job?

Are you looking for a job? Pro Ideal Jobs will help you to find the right job! We will carefully analyze your profile and the experiences you have had until the moment of application and we will notify you whenever new opportunities arise. We will be with you both during the recruitment process and during the induction period at the new job, giving you feedback from employers.

3. Caut loc de munca

Daca eşti o persoană harnică şi seriosă, şi eşti în căutarea unui loc de muncă, Pro Ideal Jobs te va ajuta să îţi găseşti jobul potrivit! O dată ce ne contactezi, te vom introduce în baza noastră de date cu acordul tau şi vei beneficia de toate informaţiile necesare de-a lungul procesului de angajare. Vom analiza cu atenţie profilul tau şi experinţele avute până în momentul aplicării şi te vom anunţa de fiecare dată când apar noi oportunităti de angajare. Vom fi alături de tine atât pe parcursul procesului de recrutare cât şi în perioada de inducţie la noul loc de muncă, oferindu-ţi feedback-uri din partea angajatorilor.